Tag: Nghiên cứu thiết kế


Nghiên cứu thiết kế thương hiệu

Ở mọi lĩnh vực, để thực hiện hiệu quả và tốt nhất cần phải chọn lọc và suy xét thật kỹ trước khi thực hiện. Việc thiết kế cũng vậy, đó là quá trình nghiên cứu và tìm hiểu cho bất cứ một thương hiệu nào dù lớn hay nhỏ. Nói một cách khác, designer không chỉ nhận được brief từ khách hàng hay ông chủ của mình, mà còn phải tự research bất cứ vấn đề liên quan nào được xem là ảnh hưởng đến việc thiết kế và xây dựng......

Continue Reading