Blog


Tạo trend hay Bắt trend

Trend: một hiệu ứng đám đông, theo một chiều hướng diễn ra nhanh chống, với kết quả bất ngờ. Thiết kế sáng tạo, làm mới, làm khác đi theo hướng tích cực nhưng đôi khi lại là 1 chút tiêu cực để phản ánh 1 đề tài mà designer muốn nói đến. Mắc xích giữa thiết kế sáng tạo và theo trend sẽ như thế nào. Chúng ta cùng nhau đưa ra ý kiến. Không nên cổ súy cho suy nghĩ thiết kế sáng tạo là phải làm mới 100%, đề tài mới......

Continue Reading


Nơi chia sẽ và góp ý
TIN TỨC |
07/02/2018

Nơi chia sẽ và góp ý

Chào tất cả mọi người! Chúng ta đang sống trong xã hội phát triển từng ngày, thay đổi từng giây trên tất cả các phương diện. Chính vì thế, đến...