Cần “cảm” hay bám “deadline”

Cần "cảm" hay bám "deadline"

Designer cũng là nghệ sĩ!. Chúng ta nghe được định nghĩa đó cũng từ rất nhiều người, Vậy nghệ sĩ là thiên về cảm xúc, tới đâu thì tới hay cũng cần đẩy cao tinh thần trách nhiệm đúng “DEADLINE”, vậy tác phẩm từ vị nghễ sĩ ấy có chất lượng?

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *